Προδιαγραφές Ποιότητας Logic

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

1 Χρησιμοποιούμε αρωματικές ουσίες κατάλληλες για τρόφιμα, νικοτίνη, προπυλενογλυκόλη (PG) και φυτική γλυκερίνη (VG) στα υγρά επαναπλήρωσης μας. Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά πραγματικά είναι πολύ απλό. Χρησιμοποιούμε αυτά τα συστατικά για να εξασφαλίσουμε μια ποιοτική εμπειρία.

2 Ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων μας, περνούμε τα υγρά επαναπλήρωσης μας μέσα από εκτεταμένες δοκιμές (εσωτερικά και εξωτερικά) για να εξασφαλίσουμε ότι οι γεύσεις μας θα ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες σας.

3 Για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές μας, τα pods, οι κάψουλες και οι φιάλες που έρχονται σε επαφή με το υγρό επαναπλήρωσης, τους ατμούς και το στόμα σας, χρησιμοποιούμε υλικά κατάλληλα για τρόφιμα.

4 Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή κανονιστικά πρότυπα και οι έλεγχοι συμμόρφωσης εκτελούνται από εξωτερικά διαπιστευμένα παγκόσμια εργαστήρια. Ανατρέξτε στην υποσημείωση παρακάτω (επόμενη σελίδα) για να δείτε τη λίστα των σχετικών διεθνών κανονιστικών προτύπων.

5 Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας.

6 Ως μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων μας, όλα τα υγρά επαναπλήρωσης και οι ατμοί μας υπόκεινται σε τοξικολογικούς ελέγχους / εκτιμήσεις.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7 Διεξάγουμε ελέγχους ασφαλείας και λειτουργίας για να διασφαλίσουμε ότι οι συσκευές μας και τα εξαρτήματά τους λειτουργούν όπως προβλέπεται.

8 Εφαρμόζουμε έλεγχο φόρτισης που βοηθά να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.