Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 24.4.19

Η JT International Ελλάς ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, εδρεύει στην Παιανία Αττικής (40.2χλμ Αττικής Οδού ΣΕΑ Μεσογείων κτ.7) και δεσμεύεται για την προστασία και τον σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων διενεργούνται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» (στο εξής η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»), που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13678, οδός Λουτρού αριθ. 63, με ΑΦΜ 094097630, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 332401000, αρ. τηλεφώνου 211 1047700 / 210 2447700, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 2445282, ως ανεξάρτητο τρίτο συνεργάτη της JT International Ελλάς ΑΕΒΕ, ο οποίος φέρει και την πλήρη ευθύνη προσήκουσας εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων ως προς τις ηλεκτρονικές πωλήσεις καθώς και έναντι των αγοραστών.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου από την JT International Ελλάς ΑΕΒΕ είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν τη σύμβαση συνεργασίας με την ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την πώληση των προϊόντων δια μέσου του ιστότοπου.

Επισημαίνεται ότι στις συμβάσεις αγοράς προϊόντων μέσω του ιστότοπου, συμβαλλόμενο μέρος είναι η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Για τον λόγο αυτό η JT International Ελλάς ΑΕΒΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη διενέργεια αγοράς προϊόντος μέσω του ιστότοπου. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε σχέση με ή εξαιτίας ή με αφορμή την σύμβαση αγοράς προϊόντος μέσω του ιστότοπου, o χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

H παρούσα πολιτική (σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπού μας και οποιωνδήποτε εγγράφων αναφέρονται εντός αυτού), θέτει τις βάσεις με τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς ή εσείς μας παρέχετε, θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και πρακτικές μας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας και πώς θα τα επεξεργαστούμε.

Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κάθε επακόλουθης νομοθεσίας, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η JT International Ελλάς ΑΕΒΕ.

Αποστολή δεδομένων σε τρίτους για τους σκοπούς αποστολής παραγγελιών, πληρωμών και επικοινωνίας για προωθητικές ενέργειες λαμβάνει χώρα, μόνον εφόσον έχει δοθεί συναίνεση.

Οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική θα μπορεί να απευθύνεται στην εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημέρωση των στοιχείων σας

Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά σας δεδομένα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Μπορούμε να συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με εσάς, με τους παρακάτω τρόπους.

Πληροφορίες που μας παρέχετε

Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπληρώνοντας φόρμες στην ιστοσελίδα μας www.logicvapes.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας για να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας, να αναζητήσετε ένα προϊόν, να τοποθετήσετε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας, να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό ή μια έρευνα και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας και τις πληροφορίες χρηματοοικονομικών και πιστωτικών καρτών.

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

Σε σχέση με κάθε μία από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, μπορούμε να συλλέξουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το Διαδίκτυο, τις πληροφορίες σύνδεσης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση της ζώνης ώρας, τα προγράμματα φυλλομετρητή Διαδικτύου, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα και

 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) προς, εντός και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), των προϊόντων που προβάλατε ή αναζητήσατε, του χρόνου απόκρισης των σελίδων, των σφαλμάτων λήψης, της διάρκειας των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, των πληροφοριών αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και μετακινήσεις με το ποντίκι), των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την έξοδο από τη σελίδα και οποιωνδήποτε τηλεφωνικών αριθμών χρησιμοποιούνται για να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.


Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο ιστότοπο που χρησιμοποιούμε ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των επιχειρηματικών συνεργατών, των υπεργολάβων τεχνικών, των παρόχων υπηρεσιών παράδοσης, των παρόχων υπηρεσιών ανάλυσης, των παρόχων πληροφοριών αναζήτησης, των οργανισμών αναφοράς πιστώσεων) και ενδέχεται για την εκτέλεση των συμβάσεων με τους εν λόγω τρίτους, την παροχή των υπηρεσιών και τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, μόνον εφόσον έχει δοθεί συναίνεση.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο όπου μας επιτρέπει ο νόμος. Συνηθέστερα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όπου χρειάζεται να εκτελέσουμε τη συναλλαγή που πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει μαζί σας.

 • Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωνόμαστε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

 • Όπου είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τρίτων) και τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.

 • Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αυτά είναι γνωστά ως "νόμιμες βάσεις". Σημειώστε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για περισσότερες από μία νόμιμες βάσεις ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο infoGR@logicvapes.com εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη νόμιμη βάση στην οποία βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πληροφορίες που μας παρέχετε

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

 • να καθορίσουμε εάν θα σας δοθεί ή όχι πρόσβαση στον ιστότοπο ή να σας επιτρέψουμε να αγοράσετε προϊόντα από τον ιστότοπο.

 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συναλλαγές που συνάπτονται ανάμεσα σε εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.

 • να σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουμε που είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσατε.

 • εάν είστε ήδη πελάτης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο με ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μέσα (e-mail, SMS ή ταχυδρομείο, όπως καθορίζεται από εσάς όταν επιλέγετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο λογαριασμό σας) με πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που ήταν αντικείμενο προηγούμενης πώλησης ή διαπραγμάτευσης πώλησης σε εσάς. Εάν είστε νέος πελάτης και όπου επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας, εμείς (ή αυτοί) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μέσα μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με αυτό τον τρόπο ή να μεταδώσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για λόγους προώθησης, βεβαιωθείτε ότι ενημερώθηκαν οι Προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο λογαριασμό σας ή ότι άλλως ενημερώσατε μέσω του infoGR@logicvapes.com ή στα 800 110 10 91 (μόνο από σταθερό) /216 200 1091 (αστική χρέωση). Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

 • να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας, αλλαγές στον ιστότοπό μας ή άλλες αλλαγές που διαφορετικά θα μπορούσαν να σας επηρεάσουν και

 • για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες:

 • για να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας και για εσωτερικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της έρευνας, των στατιστικών και των ερευνών.

 • για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

 • για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας, όταν επιλέγετε να κάνετε κάτι τέτοιο.

 • ως μέρος των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή.

 • για να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που παρέχουμε σε εσάς και σε άλλους και να σας προσφέρουμε σχετικές διαφημίσεις και

 • για να υποβάλλουμε προτάσεις και συστάσεις σε εσάς και σε άλλους χρήστες του ιστότοπού μας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή εκείνους.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με πληροφορίες που μας παρέχετε και πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και τις συνδυασμένες πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (ανάλογα με τους τύπους πληροφοριών που λαμβάνουμε).

MARKETING

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης προϊόντων. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε υλικό προώθησης προϊόντων από εμάς, ενημερώστε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο λογαριασμό σας ή εναλλακτικά γράψτε μας στο infoGR@logicvapes.com

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωμών θα κρυπτογραφηθούν χρησιμοποιώντας τεχνολογία SSL. Σε περίπτωση που σας παρείχαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου μας, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητούμε να μην μοιράζεστε κωδικό πρόσβασης με κανέναν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από τη στιγμή που θα λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να αποφύγουμε τυχαία απώλεια των πληροφοριών σας. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους εργολάβους και άλλους τρίτους που χρειάζεται να γνωρίζουν. Θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Internet δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για να αντιμετωπίσουμε τυχόν παραβιάσεις δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και οποιονδήποτε κατά περίπτωση ρυθμιστή της παραβίασης, όπου θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων σύνταξης αναφορών.

Για να αποφασίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε τον όγκο, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των πληροφοριών σας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας και αν εμείς μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε δικαιώματα βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις πληροφορίες σας.

 • Ζητήστε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»).

 • Ζητήστε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες (γνωστό ως «αίτημα διόρθωσης του υποκειμένου των δεδομένων»).

 • Ζητήστε τη διαγραφή των στοιχείων σας, όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, ή όπου έχετε κάνει χρήση του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων (γνωστό ως «αίτημα διαγραφής του υποκειμένου των δεδομένων»).

 • Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας όπου επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή τρίτων) και πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας (γνωστό ως «ένσταση του υποκειμένου των δεδομένων»). Σημειώστε ότι ενδέχεται να έχουμε επιτακτικές νόμιμες βάσεις για να επεξεργαστούμε δεδομένα που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

 • Ζητήστε περιορισμό στην επεξεργασία των πληροφοριών σας στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών σας (β) όπου η χρήση των πληροφοριών είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε (γ) όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τις πληροφορίες, ακόμη και αν δεν τις χρειαζόμαστε πλέον για την άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ή (δ) έχετε αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των πληροφοριών σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε νόμιμες βάσεις που επιβάλλουν να τα χρησιμοποιούμε (γνωστό ως «αίτημα περιορισμού του υποκειμένου των δεδομένων»).

 • Να ζητήσετε τη διαβίβαση των πληροφοριών σας σε εσάς ή σε τρίτους (γνωστό ως «αίτημα διαβίβασης του υποκειμένου των δεδομένων»).

 • Να άρετε την συγκατάθεση στην οποία βασίζουμε τη συναίνεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας (γνωστό ως «άρση της συγκατάθεσης»).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στο infoGR@logicvapes.com.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σας δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τις λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας για να επιταχύνουμε την απάντησή μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν στην παρούσα πολιτική στο μέλλον, θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα και, ενδεχομένως, θα σας κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ελέγξτε συχνά για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην παρούσα πολιτική μας.